O nas

Wybierasz się w podróż służbową, na wakacje z rodziną lub odwiedziny do znajomych, Parking Pyrzowice MTM oferuje pomoc w zakresie pełnej obsługi parkingowej.

Parking Pyrzowice MTM oferuje ponad 300 miejsc postojowych, dogodną lokalizację, miłą i szybką obsługę, znajdujemy się ok. 400 metrów od lotniska Katowice - Pyrzowice, przy drodze 913 na przeciwko stacji benzynowej BP. Zapraszamy klientów prywatnych jak również biura podróży, możliwość wystawienia faktury VAT. Transfer z parkingu na lotnisko i z lotniska na parking gratis. Nasza doskonała lokalizacja sprawia, że po zaparkowaniu samochodu przejazd na lotnisko trwa ok. 2 minuty przewozi państwa przeznaczony specjalnie do tego, klimatyzowany, 9-mio osobowy VAN.

Parking Pyrzowice MTM jest utwardzony na całej powierzchni, która wynosi 15000 m2, jest ubezpieczony, ogrodzony, oświetlony, posiada monitoring przez 24h / 7dni w tygodniu, wyklucza to dostęp osób postronnych do państwa pojazdu i zapewnia bezpieczny postój.

Nasze zalety

Rezerwacja on-line

Data przyjazdu - wymagane
Godzina przyjazdu - wymagane
Data wyjazdu - wymagane
Godzina wyjazdu - wymagane
Ilość pojazdów - wymagane

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
 

Cennik

Ceny w naszej ofercie zawierają bezpłatny transfer z parkingu na lotnisko oraz z lotniska na parking.

1 - 2 dni35 zł
3 dni40 zł
4 dni45 zł
5 dni 50 zł
6 dni55 zł
7 dni 60 zł
8 dni65 zł
9 dni70 zł
10 dni75 zł
11 dni80 zł
12 dni85 zł
13 dni90 zł
14 dni 95 zł
15 dni100 zł
16 dni 105 zł
każdy kolejny dzień+ 5 zł

Poniżej odpowiadamy na najczęściej stawiane pytania.

1Czy potrzebna jest wcześniejsza rezerwacja?
Rezerwacja jest szczególnie ważna w okresie wakacji, długich weekendów itp. bardzo prosimy w tych okresach o wcześniejsze rezerwowanie miejsc. Wysyłając wcześniej formularz rezerwacyjny, otrzymają państwo potwierdzenie rezerwacji poprzez e-mail co gwarantuje państwu miejsce na parkingu. Rezerwacji dokonać można również telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 510 507 504 lub 531 525 531 .
2Jak odbywa się transport na i z lotniska?
Samochód transferowy dostępny jest przez 24h na dobę, prosimy o przyjazd na parking o kwadrans wcześniej niż przewidywany czas przybycia na lotnisko. Po przylocie prosimy o kontakt tel. z obsługą parkingu w momencie gdy macie państwo odebrany cały bagaż.
3Jak dokonać zapłaty za parking?
Płatności dokonujemy w dniu przyjazdu na parking w formie gotówki, na chwilę obecną nie posiadamy jeszcze terminala do płatności drogą elektroniczną.
4Gdzie otrzymam rachunek lub fakturę VAT?
Po przyjeździe na parking proszę zwrócić się do obsługi parkingu w celu otrzymania rachunku lub faktury VAT.
5Czy mogę liczyć na pomoc w razie problemów z samochodem?
W razie wystąpienia po powrocie problemów z uruchomieniem pojazdu obsługa chętnie służy pomocą. Na miejscu posiadamy: kable rozruchowe, kompresor, itp.

Dojazd

MTM s.c. Staszek & Nowak


Siedziba

Zagrodowa 1

42-625 Pyrzowice

Zobacz na mapie

tel. 510 507 504 / 531 525 531

e-mail parkingmtm@op.pl

Regulamin

Regulamin niniejszy określa warunki umowy przechowania oraz obowiązki jej stron.
Użytkownik pojazdu (Składający) przed uiszczeniem opłaty parkingowej zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i go zaakceptować.
Uiszczanie opłaty oraz pobranie kwitu parkingowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 1

1.Z chwilą wjazdu pojazdu na Parking oraz uiszczenia opłaty parkingowej dochodzi do zawarcia umowy przechowania.
2. Przedmiotem umowy przechowania jest wyłącznie samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenia fabryczne.

§ 2

1.Parking jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku.
2.Parking jest parkingiem monitorowanym, dozorowanym.
3.Odpłatność korzystania z parkingu określa cennik usług parkingowych dostępny na www.parking-pyrzowice.com stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów:
- przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe
- jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Pojazd może pozostawać na parkingu wyłącznie celem jego parkowania.
Bez zgody pracownika parkingu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw pojazdów, mycia pojazdu itp.
W przypadku awarii pojazdu zdarzenie należy zgłosić obsłudze parkingu.
6. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązuje prawo drogowe.
7. W razie potrzeby ruchem na parkingu kieruje obsługa parkingu.
8. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
9. Osobom w stanie nietrzeźwym lub osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu obsługa parkingu może odmówić przyjęcia samochodu na parking oraz wydania z niego pojazdu.

§ 3

1. Wjeżdżając na Parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu celem weryfikacji , czy opłata za Parking została już uregulowana przelewem w przeciwnym razie dokonać opłaty gotówką.
Pobrany kwit parkingowy należy zachować i przedstawić przy wyjeździe przy budce parkingowej.

Jednocześnie obsługa Parkingu odnotowuje w książce parkingu datę i godzinę
przyjęcia, markę i model pojazdu oraz cechy szczególne pojazdu na życzenie klienta.
2. Pojazd należy pozostawić na miejscu wskazanym przez obsługę .
3. Osoba oddająca go na Parking ma obowiązek okazać obsłudze
parkingu pojazd i jego zabezpieczenia, a także dowód rejestracyjny (na żądanie pracownika parkingu) oraz zgłosić:
- wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym,
- dodatkowe wyposażenie zewnętrzne samochodu takie jak: antena, kołpaki, wycieraczki, reflektory przeciwmgielne itp.
4. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponowi w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.
5. Osoba oddająca pojazd na Parking zobowiązana jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów alarmowych. W szczególności pozostawiony samochód winien mieć zamknięte i zablokowane wszelkie drzwi, okna i bagażnik, a także włączony alarm, jeżeli go posiada.
6. Użytkownik pojazdu ma obowiązek przed opuszczeniem pojazdu wyłączyć silnik i wszelkie urządzenia, takie jak radio, światła postojowe i inne.
7. W pojeździe nie wolno pozostawiać dokumentów tego pojazdu a także: łatwo psującej się żywności, żywych zwierząt, materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych ani innych uznawanych za niebezpieczne.

§ 4

1. Użytkownik nie powinien pozostawać na parkingu po wykonaniu czynności związanych z zaparkowaniem samochodu.
2. Jeżeli klient wchodzi na Parking w celu zabrania z pojazdu swoich rzeczy powinien powiadomić o tym pracownika parkingu okazać bilet parkingowy lub identyfikator

. § 5

1. W przypadku zgubienia pokwitowania pojazd może być wydany wyłącznie po okazaniu pracownikowi parkingu strzeżonego dowodu rejestracyjnego pojazdu, oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd i wypełnieniu odpowiedniego formularza.
2. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę próbującą odebrać pojazd bez pokwitowania, pracownik parkingu strzeżonego ma obowiązek wezwać policję.
3. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu próby dostania się do wewnątrz samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd i wypełnieniu odpowiedniego formularza.

§ 6

1.Jeżeli pojazd pozostawiony na parkingu posiada ładunek, użytkownik zobowiązany jest zgłosić obsłudze parkingu rodzaj ładunku i jego ilość, przedstawiając stosowne dokumenty.

§ 7

Składający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców, lub jego osoby towarzyszące. Ponosi również odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu.

§ 8

1.Przechowawca odpowiada za kradzieże lub uszkodzenie pozostawionych pojazdów, jeżeli zdarzenie powodujące szkodę powstało w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przechowania pojazdu.
2. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz szkody spowodowane przez użytkownika w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Przechowawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu.
4. Przechowawca jest upoważniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
5. Przechowawca odpowiadaza szkody wyrządzone Składającemu w następującej wysokości:
a) szkody związane z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem mienia do wysokości 50 000 tys. PLN
b) szkody związane z pożarem i innymi zdarzeniami losowymi powstałe z winy Przechowawcy, oraz w ramach Odpowiedzialności Cywilnej do wysokości 200 000 tys. PLN
6. W przypadku stwierdzenia zaistniałej szkody roszczenia będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku stwierdzenia ich przed wyjazdem z parkingu.
7. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w samym pojeździe (np. z tytułu pożaru, który powstał na skutek wadliwej instalacji elektrycznej).

§ 9

1. W wypadku powstania sporów wynikających z wykonania umowy przechowania właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy wg siedziby Przechowawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie wnioski i zastrzeżenia prosimy w formie pisemnej składać u obsługi parkingu, która przekaże je do rozpatrzenia lub wysyłać drogą mailową na adres : parkingmtm@op.pl

§ 10

Wszelkie uszkodzenia pojazdu należy natychmiast zgłaszać w komisariacie Policji (+48 32 39 27 228) oraz obsłudze parkingu (tel. +48 510 507 504).

Dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na :

- przetwarzanie danych podanych w rezerwacji przez Firmę MTM s.c. Staszek & Nowak w celu i na zasadach określonych w Polityce prywatności.

- otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w rezerwacji adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług i produktów MTM s.c. Staszek & Nowak.

MTM s.c. Staszek & Nowak
www.parking-pyrzowice.pl
ul. Zagrodowa 1
42-626 Pyrzowice